Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT

Tiêu đề: Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT về việc thành lập Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành Số hiệu: 02/2006/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá Ngày ban hành: 09/01/2006 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2006/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật