Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 10/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 26/05/2015 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Chương 2 CĂN CỨ TÍNH THUẾ
 • Điều 3. Sản lượng tài nguyên tính thuế
 • Điều 4. Giá tính thuế
 • Điều 5. Thuế suất
 • Chương 3 MIỄN, GIẢM THUẾ
 • Điều 6. Miễn, giảm thuế
 • Chương 4 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Bãi bỏ Nghị định số 05/2009/NĐ ...
 • Điều 8. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC

Đang cập nhật