Quyết định 41/2007/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2007/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 41/2007/QĐ-TTg về việc quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 41/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/03/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm

Mục lục Quyết định 41/2007/QĐ-TTg về việc quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Mục đích yêu cầu
 • Điều 3. Nguồn tài chính
 • Điều 4. Kế hoạch tài chính
 • Điều 5. Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng các Quỹ
 • Điều 6. Tổ chức thu, quản lý và thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm
 • Điều 7. Lập dự toán, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí
 • Điều 8. Nguồn trích trang trải chi phí và định mức, chế độ chi tiêu
 • Điều 9. Chế độ quản lý, sử dụng các Quỹ
 • Điều 10. Mở tài khoản tiền gửi
 • Điều 11. Nguyên tắc và các hình thức đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội
 • Điều 12. Nguồn ngân sách nhà nước cấp
 • Điều 13. Về sử dụng biên chế, lao động
 • Điều 14. Về chế độ tài chính
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2007/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật