Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT

Tiêu đề: Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh các quy định tạm thời về quản lý cước kết cuối, hạn mức lưu lượng điện thoại IP quốc tế chiều đến Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành Số hiệu: 09/2005/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Lê Nam Thắng Ngày ban hành: 25/04/2005 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh các quy định tạm thời về quản lý cước kết cuối, hạn mức lưu lượng điện thoại IP quốc tế chiều đến Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CÁC QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ CƯỚC KẾT CUỐI, HẠN MỨC LƯU LƯỢNG ĐIỆN THOẠI IP ...
  • Điều 1. Cước kết cuối (Termination charge) điện thoại IP quốc tế của dịch vụ điện thoại IP quốc tế chiều ...
  • Điều 2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP quốc tế được phân bổ hạn mức lưu lượng điện thoại ...
  • Điều 3. Cước kết nối bổ sung.
  • Điều 4. Báo cáo lưu lượng
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2005. Các quy định trước đây trái với Quyết định ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2005/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật