Chỉ thị 30/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 30/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2014 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch gia súc, gia cầm thành phố Hải Phòng Số hiệu: 30/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Đỗ Trung Thoại Ngày ban hành: 12/12/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 30/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 30/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 30/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 30/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 30/CT-UBND

Đang cập nhật