Quyết định 32/2004/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2004/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 32/2004/QĐ-UBND phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang tỉnh Điện Biên Số hiệu: 32/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Quàng Văn Binh Ngày ban hành: 14/07/2004 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 32/2004/QĐ-UBND phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang tỉnh Điện Biên

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TÂY TRANG TỈNH ĐIỆN ...
 • Điều 1: Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang với nội dung như ...
 • I. Tên dự án
 • II. Phạm vi dự án
 • III. Quan điểm đầu tư phát triển
 • IV. Các mục tiêu phát triển
 • V. Định hướng phát triển
 • VI. Quy hoạch đầu tư phát triển các khu chức năng, ngành, lĩnh vực
 • VII. Quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
 • VIII. Tổng hợp vốn đầu tư, phân nguồn vốn và phân kỳ đầu tư:
 • IX. Cơ chế quản lý và chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Giám ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2004/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2004/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2004/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2004/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2004/QĐ-UBND

Đang cập nhật