Quyết định 1506/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1506/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 1506/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 1506/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Khánh Ngày ban hành: 19/06/2015 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 1506/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN ...
  • Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt ...
  • Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông ...
  • Điều 3. Các Ông/Bà Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1506/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1506/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1506/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1506/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1506/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật