Quyết định 1685/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1685/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 1685/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nhữ Văn Tâm Ngày ban hành: 29/08/2013 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU NGÀY ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ ...
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1685/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1685/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1685/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1685/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1685/QĐ-UBND

Đang cập nhật