Chỉ thị 02/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản do tỉnh Bình Dương ban hành Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Nam Ngày ban hành: 09/01/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 02/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 02/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 02/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 02/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 02/CT-UBND

Đang cập nhật