Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 6042/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 29/11/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẠM THỜI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở CẤP ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn ...
 • CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở CẤP TIỂU HỌC
 • I. MỤC TIÊU
 • II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 • III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
 • IV. MÔ TẢ CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC TỐI THIỂU
 • V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 6042/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật