Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 54/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương Ngày ban hành: 09/06/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 54/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển tỉnh Bình Thuận

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật