Văn bản khác 9994/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 9994/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 9994/KH-UBND năm 2014 vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020 Số hiệu: 9994/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam Ngày ban hành: 18/12/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 9994/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 9994/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 9994/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 9994/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 9994/KH-UBND

Đang cập nhật