Quyết định 1112/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1112/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1112/QĐ-BTP năm 2015 Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1112/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 18/06/2015 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1112/QĐ-BTP năm 2015 Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 226/QĐ-BTP ngày 23 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân ...
 • QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẤU CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG ...
 • Điều 1. Về đối tượng, phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Quy mô diện tích đất
 • Điều 3. Về quy mô đầu tư xây dựng
 • Điều 4. Một số tiêu chuẩn, định mức
 • Điều 5. Về phương án thiết kế
 • Điều 6. Về sử dụng vật tư, vật liệu đưa vào công trình
 • Điều 7. Yêu cầu về chất lượng trang thiết bị làm việc và thiết bị lắp đặt cho công trình
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1112/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1112/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1112/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1112/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1112/QĐ-BTP

Đang cập nhật