Điều ước quốc tế 52/2004/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 52/2004/LPQT

Tiêu đề: Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Số hiệu: 52/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Hoàng Anh Ngày ban hành: 09/07/2004 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giao thông, vận tải

Mục lục Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

 • HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ PHÂN ĐỊNH LÃNH ...
 • Điều 1: Hai Bên ký kết căn cứ vào Công ước của Liên hợp quốc tế Luật Biển năm 1982, các nguyên tắc luật ...
 • Điều 2: Hai Bên ký kết đồng ý đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai ...
 • Điều 3: Đường phân định từ điểm số 1 đến điểm số 9 quy định tại Điều II của Hiệp định này là biên giới ...
 • Điều 4: Đường phân định từ điểm số 9 đến điểm số 21 quy định tại Điều II của Hiệp định này là ranh giới ...
 • Điều 5: Đường phân định lãnh hải của hai nước quy định tại Điều II từ điểm số 1 đến điểm số 7 được thể ...
 • Điều 6: Hai Bên ký kết phải tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mỗi Bên đối với ...
 • Điều 7: Trong trường hợp có các cấu tạo mỏ dầu, khí tự nhiên đơn nhất hoặc mỏ khoáng sản khác nằm vắt ...
 • Điều 8: Hai Bên ký kết đồng ý tiến hành hiệp thương về việc sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài ...
 • Điều 9: Việc phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ theo ...
 • Điều 10: Mọi tranh chấp giữa hai Bên ký kết liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này ...
 • Điều 11: Hiệp định này phải được hai Bên ký kết phê chuẩn và có hiệu lực kể từ ngày trao đổi các văn ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 52/2004/LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 52/2004/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 52/2004/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 52/2004/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 52/2004/LPQT

Đang cập nhật