Văn bản khác 2356/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 2356/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 2356/KH-UBND năm 2014 về triển khai Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” do tỉnh Kon Tum ban hành Số hiệu: 2356/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Thị Kim Đơn Ngày ban hành: 18/09/2014 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 2356/KH-UBND năm 2014 về triển khai Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” do tỉnh Kon Tum ban hành

  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ...
  • I. TÌNH HÌNH CHUNG
  • II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
  • III. HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2012-2015
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • DỰ KIẾN LỘ TRÌNH BHYT TOÀN DÂN TỪ NĂM 2014 ĐẾN 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 2356/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 2356/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 2356/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 2356/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 2356/KH-UBND

Đang cập nhật