Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải hành khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh, Đinh La Thăng Ngày ban hành: 25/05/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải hành khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG XE Ô TÔ VÀ CẤP BIỂN HIỆU CHO XE Ô TÔ VẬN TẢI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Chương II VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG XE Ô TÔ
 • Điều 4. Xe ô tô vận tải khách du lịch
 • Điều 5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe
 • Điều 6. Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch
 • Điều 7. Tập huấn nghiệp vụ du lịch
 • Điều 8. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
 • Điều 9. Ưu tiên đối với xe ô tô có biển hiệu vận tải khách du lịch
 • Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
 • Điều 11. Quyền hạn và trách nhiệm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
 • Điều 12. Quyền hạn và trách nhiệm của khách du lịch
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 13. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 14. Tổng cục Du lịch
 • Điều 15. Sở Giao thông vận tải
 • Điều 16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch)
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Chế độ báo cáo
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU “XE VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”
 • PHỤ LỤC II MẪU BẢNG KÊ THÔNG TIN VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA PHƯƠNG TIỆN
 • PHỤ LỤC III MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN XE Ô TÔ ĐẠT TIÊU CHUẨN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
 • PHỤ LỤC IV MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN XE Ô TÔ ĐẠT TIÊU CHUẨN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
 • PHỤ LỤC V MẪU BIỂN HIỆU “XE VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”
 • PHỤ LỤC VI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH
 • PHỤ LỤC VII MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN HỢP ĐỒNG VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
 • PHỤ LỤC VIII KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH
 • PHỤ LỤC IX MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
 • PHỤ LỤC X MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật