Quyết định 1489/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1489/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Số hiệu: 1489/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc Ngày ban hành: 17/06/2011 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN 2020.
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đến 2020 với các nội dung chủ ...
 • I. Quan điểm phát triển:
 • II. Mục tiêu phát triển:
 • III. Định hướng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020:
 • 1. Xi măng:
 • 2. Vật liệu xây:
 • 3. Vật liệu lợp:
 • 4. Đá xây dựng:
 • 5. Cát xây dựng:
 • 6. Vật liệu trang trí hoàn thiện:
 • 7. Vật liệu chịu lửa:
 • 8. Vôi:
 • 9. Chế biến nguyên liệu:
 • 10. Vật liệu san lấp:
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 3. Sở Xây dựng căn cứ vào quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch để theo dõi ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở ...
 • PHỤ LỤC I QUY HOẠCH DANH MỤC MỎ KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN ...
 • A Đá xây dựng
 • B Đá vôi xi măng
 • C Sét xi măng
 • D Sét gạch ngói
 • E Cát sỏi
 • C Đất san lấp
 • H Đá cát kết
 • PHỤ LỤC II QUY HOẠCH DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VLXD TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
 • I XI MĂNG
 • II VẬT LIỆU XÂY
 • IV VL LỢP TẤM LỢP XM AMIANG
 • V ĐÁ ĐÔLÔMIT
 • VII GẠCH GỐM ỐP LÁT
 • VI CB NGUYÊN LIỆU
 • VII VÔI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1489/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1489/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1489/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1489/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1489/QĐ-UBND

Đang cập nhật