Quyết định 1731/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1731/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2008 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn Số hiệu: 1731/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 15/09/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1731/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1731/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1731/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1731/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1731/QĐ-UBND

Đang cập nhật