Quyết định 895/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 895/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty lương thực miền bắc giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 895/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/10/2002 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty lương thực miền bắc giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG ...
  • Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Lương thực ...
  • Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc có trách nhiệm:
  • Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC THỰC HIỆN SẤP XẾP ...
  • I. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN ĐẾN NĂM 2005
  • II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ngày 04/10/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty lương thực miền bắc giai đoạn 2002-2005.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định này. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục xây dựng phương án chuyển đổi sở hữu một số doanh nghiệp thành viên và đơn vị phụ thuộc sau năm 2003 theo quy định hiện hành.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 895/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 895/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 895/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 895/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 895/QĐ-TTg

Đang cập nhật