Quyết định 929/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 929/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020” Số hiệu: 929/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng Ngày ban hành: 02/06/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020”

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020"
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020”, với các nội dung ...
 • I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU
 • II. NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU NGÀNH HÀNG
 • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP.
 • IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN:
 • V. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Điều 2. Sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai ...
 • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • PHỤ LỤC 1: LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020.
 • PHỤ LỤC 2: DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 929/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 929/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 929/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 929/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 929/QĐ-UBND

Đang cập nhật