Quyết định 123/2003/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 123/2003/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 123/2003/QĐ-UB về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho đơn vị dự toán cấp tỉnh và ngân sách huyện, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành Số hiệu: 123/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng Ngày ban hành: 19/12/2003 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 123/2003/QĐ-UB về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho đơn vị dự toán cấp tỉnh và ngân sách huyện, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO ...
 • Điều 1 Nay ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh và ngân sách ...
 • Điều 2 Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh chịu trách nhiệm lập, phân bổ chi tiết dự toán hàng năm ...
 • Điều 3 Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị ...
 • ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
 • A. Định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh:
 • I. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể:
 • II. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục THPT:
 • III. Định mức phân bổ chi đào tạo:
 • IV. Định mức phân bổ chi khám chữa bệnh:
 • V. Định mức phân bổ chi các lĩnh vực chi còn lại:
 • B. Định mức phân bổ chi ngân sách cho các huyện, thành phố:
 • I. Các qui định chung
 • II. Định mức phân bổ:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 123/2003/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 123/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 123/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 123/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 123/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật