Quyết định 4938/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4938/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 4938/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 4938/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 26/12/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 4938/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HUY ĐỘNG VỐN XÃ HỘI HÓA ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực hàng hải với các nội ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt ...
  • PHỤ LỤC 01 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ
  • PHỤ LỤC 02 DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DỰ KIẾN BAN HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4938/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4938/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4938/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4938/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4938/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật