Công văn 3686/BKHĐT-TH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 3686/BKHĐT-TH

Tiêu đề: Công văn 3686/BKHĐT-TH năm 2015 về lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 3686/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh Ngày ban hành: 11/06/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Công văn 3686/BKHĐT-TH năm 2015 về lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • 3686/BKHĐT-TH V/v lập KH đầu tư phát triển năm 2016
 • A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015
 • B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016
 • I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016
 • II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016
 • 1. Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2016
 • 2. Lập kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2016
 • 3. Lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016
 • 4. Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu
 • 5. Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu ...
 • C. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
 • DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO
 • 1. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo:
 • 2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo:
 • 3. Các cơ quan quản lý Chương trình MTQG:
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 3686/BKHĐT-TH để xử lý:

Tin tức về Công văn 3686/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 3686/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 3686/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 3686/BKHĐT-TH

Đang cập nhật