Quyết định 1358/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1358/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1358/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1358/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm Ngày ban hành: 16/10/2001 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 1358/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010
  • Điều 1. Thông qua Dự án Phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010 với ...
  • Điều 2. Phê duyệt đầu tư giai đoạn I Dự án khả thi “Ứng dụng công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt ...
  • Điều 3. Về tổ chức thực hiện.
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
  • Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ truởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...

Ngày 16/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1358/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Mục tiêu cụ thể:

a) Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.

b) Trang bị hệ thống thiết bị phần cứng hiện đại, thống nhất trong toàn ngành và hình thành mạng diện rộng (gọi tắt là WAN) trên cơ sở liên kết các mạng nội bộ (gọi tắt là LAN) đáp ứng yêu cầu quản trị các cơ sở dữ liệu; theo nguyên tắc hệ mở, có thể mở rộng, nâng cấp và trao đổi thông tin với các hệ thống khác của quốc gia và quốc tế.

c) Đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhân viên kỹ thuật, nhân viên khai thác, vận hành có đủ năng lực quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật tin học hiện đại được trang bị trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1358/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1358/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1358/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1358/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1358/QĐ-TTg

Đang cập nhật