Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 22/2015/TTLT-BCT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Công thương Người ký: Trần Anh Tuấn, Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 30/06/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ...
 • Chương I SỞ CÔNG THƯƠNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 • Chương II CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG THƯƠNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 • Điều 4. Vị trí và chức năng
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 6. Tổ chức và biên chế công chức
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV

Đang cập nhật