Thông tư 10/2015/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2015/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 10/2015/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 26/2011/TT-BKHCN quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 10/2015/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 19/06/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 10/2015/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 26/2011/TT-BKHCN quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2011/TT-BKHCN NGÀY 4/10/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC I MẪU BIỂU TƯỢNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG
  • PHỤ LỤC II MẪU BIỂU TƯỢNG CẦU VAI, PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG
  • PHỤ LỤC III MẪU BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2015/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2015/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2015/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2015/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2015/TT-BKHCN

Đang cập nhật