Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Tiêu đề: Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 Số hiệu: 15/2004/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 24/03/2004 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

 • PHÁP LỆNH GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ...
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động về giống cây trồng
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về giống cây trồng
 • Điều 6. Giống cây trồng có gen đã bị biến đổi
 • Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giống cây trồng
 • Điều 8. Khen thưởng
 • Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2: QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY TRỒNG
 • Điều 10. Quản lý nguồn gen cây trồng
 • Điều 11. Nội dung bảo tồn nguồn gen cây trồng
 • Điều 12. Thu thập, bảo tồn nguồn gen cây trồng quý hiếm
 • Điều 13. Trao đổi nguồn gen cây trồng quý hiếm
 • Chương 3: NGHIÊN CỨU, CHỌN, TẠO, KHẢO NGHIỆM, CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI VÀ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬNCÂY ...
 • Điều 14. Nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng mới
 • Điều 15. Khảo nghiệm giống cây trồng mới
 • Điều 16. Cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng mới
 • Điều 17. Đặt tên giống cây trồng mới
 • Điều 18. Công nhận giống cây trồng mới
 • Điều 19. Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
 • Chương 4: BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI
 • Điều 20. Nguyên tắc bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 21. Điều kiện để giống cây trồng mới được bảo hộ
 • Điều 22. Đối tượng có quyền yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 23. Hồ sơ yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 24. Trình tự, thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 25. Thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 26. Khảo nghiệm, thẩm định giống cây trồng mới xin cấp Văn bằng bảo hộ
 • Điều 27. Quyền của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 28. Hạn chế quyền của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 29. Các trường hợp không phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng ...
 • Điều 30. Nghĩa vụ của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng mới
 • Điều 32. Quyền ưu tiên xác định ngày nộp hồ sơ hợp lệ
 • Điều 33. Thời hạn bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 34. Đình chỉ hiệu lực của Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Điều 35. Huỷ bỏ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
 • Chương 5: SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Điều 36. Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính
 • Điều 37. Sản xuất hạt giống thuần
 • Điều 38. Sản xuất giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp, cây cảnh và cây trồng ...
 • Điều 39. Nhãn giống cây trồng
 • Điều 40. Xuất khẩu giống cây trồng
 • Điều 41. Nhập khẩu giống cây trồng
 • Chương 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Điều 42. Nguyên tắc quản lý chất lượng giống cây trồng
 • Điều 43. Tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng
 • Điều 44. Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng
 • Điều 45. Công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn
 • Điều 46. Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng
 • Điều 47. Kiểm dịch thực vật giống cây trồng
 • Chương 7: THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Điều 48. Thanh tra giống cây trồng
 • Điều 49. Giải quyết tranh chấp quyền tác giả giống cây trồng, bảo hộ giống cây trồng mới Tranh chấp quyền ...
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 50. Hiệu lực thi hành
 • Điều 51. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Phân tích chính sách về Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Đang cập nhật