Thông tư 92/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 92/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 92/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 15/06/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ ...
 • Chương I CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 1. Người nộp thuế
 • Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
 • Điều 3. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
 • Điều 4. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
 • Điều 5. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm ...
 • Chương II QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH ...
 • Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
 • Điều 7. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
 • Điều 8. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
 • Điều 9. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại ...
 • Điều 10. Ủy nhiệm thu thuế
 • Chương III MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHÁC VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá ...
 • Điều 12. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 13. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 14. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 15. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 16. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 17. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 18. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 19. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 20. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Chương IV MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHÁC VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Điều 21. Sửa đổi, bổ sung ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản ...
 • Điều 22. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 23. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 24. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu, tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 01 DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ...
 • PHỤ LỤC 02 DANH MỤC MẪU BIỂU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH VÀ MẪU BIỂU ĐỐI VỚI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 92/2015/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 92/2015/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 92/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 92/2015/TT-BTC

Đang cập nhật