Quy định 173-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 173-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 173-QĐ/TW năm 2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 173-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 11/03/2013 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quy định 173-QĐ/TW năm 2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • QUY ĐỊNH KẾT NẠP LẠI ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN BỊ ĐƯA RA KHỎI ĐẢNG, KẾT NẠP QUẦN CHÚNG VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN ...
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
 • Điều 3. Các trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng
 • Điều 4. Về kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và ...
 • Điều 5. Về kết nạp Đảng đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 173-QĐ/TW năm 2013 về kết nạp lại đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Theo đó, Quy định 173-QĐ/TW liệt kê 8 trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình như sau:

 1. Vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số.
 2. Sinh lần đầu mà sinh ba con trở lên.
 3. Đã có một con đẻ, sinh con lần hai là sinh hai con trở lên.
 4. Sinh lần thứ ba trở lên mà tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống.
 5. Sinh con thứ ba, nếu trước đó đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật, mắc bệnh hiểm nghèo không di truyền.
 6. Cặp vợ chồng đã có con riêng là con đẻ mà sinh một con hoặc hai con hoặc sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
 7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
 8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989.

Không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng các trường hợp sau:

 1. Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng vì các lỗi vi phạm khác nhau sau đó vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
 2. Đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình bị đưa ra khỏi Đảng theo các trường hợp quy định tại Quyết định số 09-QĐ/TW.
 3. Quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình hai lần trở lên.

Kết nạp Đảng đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Chỉ được xem xét, kết nạp vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế tại địa phương, đơn vị.

 • Là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.
 • Được cấp ủy nơi công tác, cấp ủy nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức trách.
 • Có thời gian phấn đấu từ 60 tháng trở lên kể từ ngày vi phạm đến ngày họp chi bộ xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Đối với các trường hợp đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu xa, hải đảo, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người phải có thời gian phấn đấu từ 36 tháng trở lên kể từ ngày vi phạm đến ngày họp chi bộ xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Việc kết nạp này phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản, cấp ủy huyện xem xét, quyết định.

Quy định 173-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 11/3/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 173-QĐ/TW để xử lý:

Tin tức về Quy định 173-QĐ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy định 173-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quy định 173-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 173-QĐ/TW

Đang cập nhật