Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT

Tiêu đề: Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thành phố Hải phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải phòng do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Số hiệu: 37/2004/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm Ngày ban hành: 10/09/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thành phố Hải phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải phòng do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY LẮP BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ...
  • Điều 1. Chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện thành phố Hải phòng thành Công ty cổ phần Xây ...
  • Điều 2. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện thành phố Hải phòng ...
  • Điều 3. Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải Phòng kinh doanh các ngành nghề sau:
  • Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải phòng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được ...
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoách – Tài chính, Chủ tịch Hội ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật