Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT

Tiêu đề: Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Vật tư Bưu điện I thành Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Số hiệu: 45/2004/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm Ngày ban hành: 05/11/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Vật tư Bưu điện I thành Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
  • Điều 1. Chuyển Công Ty Vật Tư Bưu Điện I Thành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bưu Chính Viễn Thông từ thời ...
  • Điều 2. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Vật tư Bưu điện I thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông ...
  • Điều 3. Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông kinh doanh các ngành nghề sau:
  • Điều 4. Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày ...
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chủ tịch Hội ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 45/2004/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật