Chỉ thị 97-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 97-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 97-TTg năm 1978 về trả lời những điều các đại biểu Quốc hội chất vấn các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 97-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 09/02/1978 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 97-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 97-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 97-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 97-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 97-TTg

Đang cập nhật