Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT về "Quy chế công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 29/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 18/05/2005 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT về "Quy chế công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH "QUY CHẾ CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM"
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam" ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái ...
 • Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục ...
 • QUY CHẾ CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy ước viết tắt
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Chương 2 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 4. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam
 • Điều 5. Trách nhiệm của Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, các Cụm cảng hàng không khu vực
 • Điều 6. Hệ thống tổ chức các cơ quan khí tượng
 • Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan canh phòng thời tiết các vùng FIR Việt Nam
 • Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan khí tượng tại các cảng hàng không quốc tế
 • Điều 9. Trách nhiệm của bộ phận khí tượng tại các cảng hàng không, sân bay nội địa
 • Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không
 • Điều 11. Phối hợp đảm bảo thực hiện trách nhiệm
 • Chương 3 NỘI DUNG CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG
 • MỤC 1. CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ BÁO CÁO KHÍ TƯỢNG
 • Điều 12. Quy định chung
 • Điều 13. Nội dung quan trắc và báo cáo
 • Điều 14. Quan trắc và báo cáo thời tiết từ tầu bay
 • Mục 2. CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG
 • Điều 15. Quy định chung
 • Điều 16. Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng
 • Điều 17. Dự báo thời tiết cảng hàng không, sân bay (TAF, AMD TAF)
 • Điều 18. Dự báo hạ cánh (TREND)
 • Điều 19. Dự báo cất cánh
 • Điều 20. Dự báo thời tiết trên đường bay và khu vực bay
 • Điều 21. Cảnh báo thời tiết cảng hàng không, sân bay (AD WRNG)
 • Điều 22. Cảnh báo gió đứt tầng thấp (WS WRNG)
 • Điều 23. Thông báo SIGMET
 • MỤC 3. KHAI THÁC, TRAO ĐỔI TIN TỨC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
 • Điều 24. Khai thác, trao đổi các loại số liệu khí tượng
 • Điều 25. Khai thác, sử dụng các số liệu khí tượng, sản phẩm dự báo thời tiết toàn cầu (WAFS)
 • Điều 26. Trao đổi số liệu khí tượng hàng không trong nước
 • Điều 27. Trao đổi số liệu khí tượng hàng không ra nước ngoài
 • Điều 28. Trao đổi tin tức khí tượng giữa cơ quan kiểm soát đường dài (ACC) và cơ quan canh phòng thời ...
 • MỤC 4. CÔNG TÁC THU THẬP, LƯU TRỮ, THỐNG KÊ, PHÁT HÀNH VÀ CUNG CẤP SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG, KHÍ HẬU HÀNG KHÔNG
 • Điều 29. Công tác thu thập, lưu trữ số liệu khí tượng hàng không
 • Điều 30. Công tác thống kê số liệu khí hậu hàng không
 • Điều 31. Phát hành và cung cấp số liệu khí tượng, khí hậu hàng không
 • Chương 4 CUNG CẤP, TIẾP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG
 • MỤC 1. CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
 • Điều 32. Quy định chung
 • Điều 33. Cung cấp tin tức khí tượng để lập kế hoạch bay
 • Điều 34. Tin tức khí tượng do cơ quan khí tượng tại cảng hàng không quốc tế cung cấp
 • Điều 35. Thủ tục cung cấp dịch vụ khí tượng tại cảng hàng không quốc tế
 • Điều 36. Lập và cập nhật hồ sơ khí tượng
 • Điều 37. Cung cấp tin tức khí tượng bổ sung ở các cảng hàng không, sân bay nội địa
 • Điều 38. Cung cấp dịch vụ khí tượng phục vụ bay chuyên nghiệp
 • Điều 39. Giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác cung cấp, tiếp nhận sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không
 • MỤC 2. DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG CUNG CẤP CHO CÁC CƠ QUAN KHÔNG LƯU, KHÔNG BÁO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
 • Điều 40. Dịch vụ khí tượng cung cấp cho các cơ quan không lưu
 • Điều 41. Dịch vụ khí tượng cung cấp cho cơ quan không báo
 • Điều 42. Dịch vụ khí tượng cung cấp cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn
 • Chương 5 ĐẢM BẢO KỸ THUẬT VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC CHO CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 43. Quy định chung
 • Điều 44. Hệ thống quan trắc thời tiết tự động tại cảng hàng không, sân bay
 • Điều 45. Đảm bảo kỹ thuật, thông tin liên lạc đối với công tác dự báo, cảnh báo khí tượng.
 • Điều 46. Đảm bảo cung cấp trang thiết bị dự phòng
 • Điều 47. Đảm bảo phương tiện thông tin liên lạc cho các đơn vị không lưu cung cấp dịch vụ khí tượng
 • Điều 48. Đảm bảo kỹ thuật cho dịch vụ thuyết trình, tư vấn thông tin thời tiết và cung cấp hồ sơ khí ...
 • Điều 49. Phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi số liệu khí tượng OPMET:
 • Điều 50. Trách nhiệm của đơn vị về đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và thông tin liên lạc cho công tác ...
 • Chương 6 NHÂN VIÊN KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 51. Phân loại nhân viên khí tượng hàng không
 • Điều 52. Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên dự báo khí tượng hàng không
 • Điều 53. Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên quan trắc khí tượng hàng không
 • Điều 54. Tiêu chuẩn bằng cấp và công tác huấn luyện nhân viên khí tượng hàng không
 • Điều 55. Chứng chỉ nhân viên khí tượng hàng không
 • Chương 7 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 56. Triển khai thực hiện
 • Điều 57. Sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật