Quyết định 851/QĐ-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 851/QĐ-BNG

Tiêu đề: Quyết định 851/QĐ-BNG năm 2015 về ủy quyền tiếp nhận hồ sơ lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Hà Giang do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 851/QĐ-BNG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Vũ Hồng Nam Ngày ban hành: 08/04/2015 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Ngày 08/04/2015, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định 851/QĐ-BNG năm 2015 về ủy quyền tiếp nhận hồ sơ lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Hà Giang.

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang chỉ được phép thực hiện các công việc mà Bộ Ngoại giao ủy quyền và không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Cán bộ của Sở Ngoại vụ Hà Giang chỉ được thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự sau khi đã được Bộ Ngoại giao tập huấn về nghiệp vụ.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 851/QĐ-BNG để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 851/QĐ-BNG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 851/QĐ-BNG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 851/QĐ-BNG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 851/QĐ-BNG

Đang cập nhật