Quyết định 93-NQ-TVQH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 93-NQ-TVQH

Tiêu đề: Quyết định 93-NQ-TVQH năm 1965 về việc phê chuẩn việc thành lập Ủy ban vật giá Nhà nước và việc giải thể Ủy ban thanh tra của Chính phủ do Ủy ban thương vụ Quốc Hội ban hành Số hiệu: 93-NQ-TVQH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Trường Chinh Ngày ban hành: 06/04/1965 Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 93-NQ-TVQH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 93-NQ-TVQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 93-NQ-TVQH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 93-NQ-TVQH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 93-NQ-TVQH

Đang cập nhật