Quyết định 888/QĐ-KBNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 888/QĐ-KBNN

Tiêu đề: Quyết định 888/QĐ-KBNN năm 2014 về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Số hiệu: 888/QĐ-KBNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương Người ký: Nguyễn Đại Trí Ngày ban hành: 24/10/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 888/QĐ-KBNN năm 2014 về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống KBNN”.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 567/QĐ-KBNN ngày ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN, Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách ...
 • QUY CHẾ KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích công tác kiểm soát nghiệp vụ kế toán
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán
 • Điều 3. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 4. Nhiệm vụ của công tác kiểm soát nghiệp vụ kế toán
 • Điều 5. Yêu cầu của công tác kiểm soát nghiệp vụ kế toán
 • Điều 6. Hình thức kiểm soát nghiệp vụ kế toán
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 7. Kiểm soát việc tổ chức bộ máy kế toán nghiệp vụ
 • Điều 8. Kiểm soát chứng từ kế toán
 • Điều 9. Kiểm soát tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán
 • Điều 10. Kiểm soát số liệu trên sổ kế toán
 • Điều 11. Kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị
 • Điều 12. Kiểm soát nghiệp vụ đối chiếu với đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN
 • Điều 13. Kiểm soát nghiệp vụ đối chiếu với cơ quan tài chính
 • Điều 14. Kiểm soát nghiệp vụ đối chiếu với cơ quan thu
 • Điều 15. Kiểm soát nghiệp vụ đối chiếu với các cơ quan khác
 • Điều 16. Kiểm soát nghiệp vụ đối chiếu với bộ phận kiểm soát chi NSNN
 • Điều 17. Kiểm soát hoạt động thanh toán
 • Điều 18. Kiểm soát việc mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng, việc tính lãi tiền gửi và phí dịch vụ ...
 • Điều 19. Kiểm soát hoạt động mở và sử dụng tài khoản tại KBNN
 • Điều 20. Kiểm soát công tác lưu trữ tài liệu kế toán
 • Điều 21. Kiểm soát việc quản lý và sử dụng con dấu “Kế toán”, “Phòng giao dịch”, “Điểm giao dịch”.
 • Điều 22. Kiểm soát việc thiết lập các quy trình quản lý ứng dụng
 • Điều 23. Kiểm soát quy trình quản lý người sử dụng
 • Điều 24. Kiểm soát quy trình xác nhận số liệu báo cáo và nhập điện báo
 • Điều 25. Kiểm soát quy trình nghiệp vụ trên các chương trình thanh toán
 • Điều 26. Kiểm soát việc thực hiện quy trình giao diện
 • Điều 27. Kiểm soát quy trình đóng, mở kỳ kế toán trên TABMIS
 • Điều 28. Kiểm soát đảm bảo an toàn mật khẩu truy cập
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ KTNN, Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc KBNN tỉnh, huyện
 • Điều 30. Trách nhiệm của KTT các đơn vị KBNN
 • Điều 31. Trách nhiệm của công chức làm kế toán nghiệp vụ thuộc KBNN
 • Điều 32. Chế độ báo cáo
 • Điều 33. Tính hiệu lực của các văn bản trích dẫn

Ngày 24/10/2014, BTC đã ban hành Quyết định 888/QĐ-KBNN về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống KBNN”.

Quyết định 888/QĐ-KBNN này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 567/QĐ-KBNN.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 888/QĐ-KBNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 888/QĐ-KBNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 888/QĐ-KBNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 888/QĐ-KBNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 888/QĐ-KBNN

Đang cập nhật