Quyết định 1137/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1137/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1137/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004) do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1137/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm Ngày ban hành: 26/10/2004 Lĩnh vực: Quốc phòng, Văn hóa , thể thao, du lịch

Ngày 26/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1137/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004).

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân tại Thủ đô Hà Nội, theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 – 2005. Nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Tổ chức do đồng chí Trưởng ban phân công cụ thể.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1137/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1137/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1137/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1137/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1137/QĐ-TTg

Đang cập nhật