Nghị định 67/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 67/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Số hiệu: 67/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/08/2015 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính ...
 • Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 15a. Hành vi vi phạm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên
 • Điều 53. Hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền nộp đơn
 • Điều 54. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ nộp đơn
 • Điều 54a. Hành vi vi phạm trách nhiệm thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
 • Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ
 • Điều 57. Hành vi vi phạm quy định về thông báo tình trạng phá sản
 • Điều 58. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã khi đã có quyết định mở thủ ...
 • Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về thời hạn và nghĩa vụ kiểm kê tài sản
 • Điều 63. Hành vi vi phạm quy định về tham gia hội nghị chủ nợ
 • Điều 64. Hành vi vi phạm quy định về giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
 • Điều 64a. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; hồ sơ đề nghị ...
 • Điều 64b. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
 • Điều 64c. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
 • Điều 70. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân
 • Điều 71. Thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm của tổ chức

Ly hôn không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân bị phạt từ 10 đến 20 triệu.

Căn cứ Luật Xử lý VPHC, ngày 14/8/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, HNGĐ, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phạm vi sửa đổi của Nghị định 67/2015 chủ yếu liên quan đến các quy định của Luật công chứng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phá sản, Luật thi hành án dân sự vừa được sửa đổi và các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật nêu trên. Liên quan đến hoạt động công chứng, do công chứng viên được thực hiện hoạt động chứng thực nên phạm vi sửa đổi của Nghị định bao gồm cả các quy định về xử phạt VPHC trong hoạt động chứng thực. Ngoài ra, các quy định về xử phạt VPHC trong hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật cũng được sửa đổi.

Đồng thời, thẩm quyền xử phạt của các chức danh được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cũng được sửa đổi.

Theo đó, Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP với những nội dung quan trọng sau:

Đối với hoạt động công chứng.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung đối với 5 Điều trong hoạt động công chứng. Trong đó:

Bổ sung tại Điều 11 các trường hợp liên quan đến hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên và hồ sơ đăng ký hành nghề cho công chứng viên của văn phòng công chứng vi phạm quy định cũng như bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Bổ sung tại Điều 12 các hành vi vi phạm về công chứng hợp đồng như: gian dối, không trung thực khi phiên dịch; sửa chữa, tẩy xóa trái pháp luật giấy tờ, văn bản để được công chứng bản dịch; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng văn bản giả mạo để được công chứng bản dịch; làm giả văn bản hoặc giả mạo người yêu cầu công chứng để được công chứng hợp đồng, giao dịch; làm giả giấy tờ, văn bản để được công chứng bản dịch.

Sửa tên Điều 13 thành “Hành vi vi phạm quy định của công chứng viên về nhận lưu giữ di chúc; công chứng hợp đồng thế chấp BĐS, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản, bản dịch” đồng thời bổ sung các khoản phạt tại Điểm k Khoản 2 và Khoản 3:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi công chứng bản dịch trong trường hợp biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả; giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 7.000.000 đến 10.000.000 đ đối với: Công chứng bản dịch trong trường hợp giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bãi bỏ Điểm b Khoản 1 và Điểm h Khoản 2 Điều 13 vì đây là những hành vi của tổ chức hành nghề công chứng.

Bãi bỏ hành vi Điểm b Khoản 4; bổ sung quy định mới 4 điểm quy định hành vi bị phạt trừ 3 đến 7 triệu đồng và 4 điểm quy định hành vi bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đồng thời, sửa đổi một số hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 1, Điểm a, b Khoản 3, Điểm c, d, đ Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và biện pháp khắc phục hậu quả tại Khoản 7.

Nghị định 67 cũng bổ sung Điều 15a quy định về “Hành vi vi phạm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên” để phù hợp với Luật Công chứng mới sửa đổi.

Đối với xử phạt VPHC trong hoạt động chứng thực.

Để phù hợp với quy định của Luật công chứng về việc công chứng viên các tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện chứng thực Nghị định đã sửa đổi các hành vi bị vi phạm là hành vi của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng khi thực hiện chứng thực tại Điều 24, đồng thời bổ sung Khoản 3a với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với 9 hành vi.

Đối với xử phạt VPHC trong lĩnh vực HNGĐ.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung 4 hành vi quy định tại Điểm c, d, đ Khoản 2 và Điểm đ Khoản 4 Điều 29 về hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ HNGĐ có yếu tố nước ngoài; Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 30 về hành vi có mức phạt từ 1 đến 3 triệu: Cung cấp thông tin sai lệch để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mục đích.

Đối với các điều cấm trong Luật hôn nhân và gia đình, Nghị định cũng đã sửa đổi tên Điều 48 và một số nội dung của Điều này. Trong đó sửa đổi, bổ sung 4 hành vi, cụ thể:

- Chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời

- Chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

- Chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

- Chung sống như vợ chồng với người có cùng dòng máu về trực hệ.

Đồng thời, nội dung sửa đổi mới cũng sửa đổi quy định cũ về việc ly hôn. Việc lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân thì bị phạt từ 10 đến 20 triệu.

Đối với xử phạt VPHC trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Căn cứ vào các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Nghị định bổ sung thêm 2 hành vi bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng:

- Không thông báo cho cơ quan thi hành án khi có thay đổi về địa chỉ và nơi cư trú; 

- Không kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án.

Đối với xử phạt VPHC trong lĩnh vực phá sản.

Bãi bỏ quy định về “Hành vi vi phạm quy định về điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh”.

Bổ sung Điều 64a, Điều 64b và Điều 64c quy định về:

- Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnvới tư cách cá nhân; hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi bổ sung thẩm quyền lập biên bản VPHC; xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND các cấp, của cơ quan Thanh tra tư pháp, TAND; phạt tiền đối với hành vi vi phạm của tổ chức; Phân định thẩm quyền xử phạt VPHC.

Các nội dung được sửa đổi tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP nói trên được áp dụng kể từ ngày 1/10/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 67/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 67/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 67/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật