Thông tư 23/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 23/2007/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 23/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 21/03/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 23/2007/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ...
 • I. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ
 • 1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí:
 • 12. Trường hợp đi công tác theo đoàn công tác liên ngành, liên cơ quan:
 • II. CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ
 • 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
 • 3. Khi tổ chức hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu sắp xếp địa điểm hợp lý, thực ...
 • 4. Thời gian tổ chức các cuộc hội nghị được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 2. Mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị quy định tại Thông tư này là mức tối đa.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2007/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 23/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 23/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2007/TT-BTC

Đang cập nhật