Thông tư 25/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 25/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 25/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 02/04/2007 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 25/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ...
  • I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2007/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 25/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 25/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2007/TT-BTC

Đang cập nhật