Quyết định 23/2006/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2006/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 23/2006/QĐ-BCN ban hành Tiêu chuẩn ngành về 16 TCN 978: 2006 đến 16 TCN 985: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 23/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào Ngày ban hành: 14/07/2006 Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 23/2006/QĐ-BCN ban hành Tiêu chuẩn ngành về 16 TCN 978: 2006 đến 16 TCN 985: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 tiêu chuẩn ngành có số hiệu như sau:
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ ...
 • 16 TCN 978: 2006 ISO 4296/1: 1984 QUẶNG MANGAN - LẤY MẪU Phần 1: Lấy mẫu đơn
 • 0. Giới thiệu
 • 1. Phạm vi lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Các định nghĩa
 • 4. Các quy tắc chung
 • 5. Các phương pháp lấy mẫu thông thường
 • 6. Dụng cụ
 • 7. Phương pháp lấy mẫu
 • PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP DÙNG BÚA VÀ XẺNG
 • 16 TCN 979: 2006 QUẶNG MANGAN - LẤY MẪU Phần 2: Chuẩn bị mẫu
 • 0. Giới thiệu
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Các định nghĩa
 • 4.  Các quy tắc chung
 • 5. Thiết bị, dụng cụ
 • 6. Chuẩn bị mẫu
 • 7. Giản lược mẫu
 • 8. Nhãn thông tin cho chuyến hàng
 • 9. Độ chính xác chuẩn bị mẫu
 • PHỤ LỤC CHI TIẾT HỘP CHIA MẪU
 • 16 TCN 980: 2006 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích - Phương pháp ...
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Thiết bị, dụng cụ
 • 5. Lấy mẫu và mẫu thử
 • 6. Phương pháp tiến hành
 • 7. Biểu thị kết quả
 • 8. Báo cáo kết quả phép thử
 • PHỤ LỤC A (Thông tin) ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHƯƠNG PHÁP
 •  16 TCN 981: 2006 QUẶNG MANGAN - Xác định hàm lượng oxy hoạt tính, biểu thị bằng mangan dioxit - Phương ...
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Thuốc thử
 • 5. Thiết bị, dụng cụ
 • 6. Mẫu thử
 • 7. Phương pháp tiến hành
 • 8. Biểu thị kết quả
 • 16 TCN 982: 2006 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - Xác định hàm lượng sắt - Phương pháp quang phổ hấp thụ ...
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Thuốc thử
 • 5. Thiết bị và dụng cụ
 • 6. Lấy mẫu và mẫu thử
 • 7. Cách tiến hành
 • 8. Biểu thị kết quả
 • 16 TCN 983: 2006 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - Xác định hàm lượng natri và kali - Phương pháp quang phổ ...
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Thuốc thử
 • 5. Thiết bị, dụng cụ
 • 6. Cách tiến hành
 • 7. Biểu thị kết quả
 • 16 TCN 984: 2006 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - Xác định hàm lượng canxi và magiê - Phương pháp quang ...
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Thuốc thử
 • 5. Thiết bị và dụng cụ
 • 6. Lấy mẫu và mẫu thử
 • 7. Cách tiến hành
 • 8. Biểu thị kết quả
 • 16 TCN 985: 2006 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - Xác định hàm lượng nhôm, đồng, chì và kẽm - Phương pháp ...
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Thuốc thử
 • 5. Thiết bị, dụng cụ
 • 6. Lấy mẫu
 • 7. Phương pháp tiến hành
 • 8. Biểu thị kết quả
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2006/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật