Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Người ký: Trần Quốc Thắng, Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 03/04/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
  • II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
  • III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật