Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT–BTC–BLĐTBXH hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu,vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung, Bùi Hồng Lĩnh Ngày ban hành: 05/04/2007 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT–BTC–BLĐTBXH hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu,vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÍ MẬT CỦA LỰC LƯỢNG HẢI QUAN ...
 • I . ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
 • III. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÍ MẬT
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC: MẪU CÁC VĂN BẢN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
 • Phụ lục số 1: KÝ HIỆU HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 • Phụ lục số 2 KÝ HIỆU CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Phụ lục số 3: HỒ SƠ LIỆT SỸ
 • MẪU SỐ 3-LS1 GIẤY BÁO TỬ
 • MẪU SỐ 3-LS2 GIẤY CHỨNG NHẬN THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ
 • MẪU SỐ 3-LS4 PHIẾU TRỢ CẤP TIỀN TUẤT THÂN NHÂN LIỆT SỸ
 • MẪU SỐ 3-LS3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ TRỢ CẤP TIỀN TUẤT
 • MẪU SỐ 3-LS5 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CẤP BẰNG "TỔ QUỐC GHI CÔNG"
 • Phụ lục số 4: HỒ SƠ THƯƠNG BINH
 • MẪU SỐ 5-TB1 GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG
 • MẪU SỐ 5-TB2B BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
 • MẪU SỐ 5 - TB3B QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT MỘT LẦN
 • MẪU SỐ 5 - TB3D QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH VÀ TRỢ ...
 • MẪU SỐ 5- TB4B PHIẾU TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật