Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 28/2015/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 14/08/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục loài cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam bao gồm 107 loài ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông ...
  • DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ

Ngày 14/08/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục loài cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam bao gồm 107 loài cây trồng.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật