Thông tư 24/2015/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2015/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 24/2015/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 18/08/2015 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN INTERNET
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Điều 4. Trách nhiệm của VNNIC
 • Chương II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM
 • Điều 5. Cấu trúc tên miền “.vn”
 • Điều 6. Đăng ký tên miền “.vn”
 • Điều 7. Sử dụng tên miền “.vn”
 • Điều 8. Bảo vệ tên miền “.vn”
 • Điều 9. Cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”
 • Điều 10. Thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền “.vn”
 • Điều 11. Căn cứ và thủ tục tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”
 • Điều 12. Thủ tục thu hồi tên miền “.vn”
 • Điều 13. Đăng ký và sử dụng tên miền dưới “.gov.vn”
 • Điều 14. Hệ thống tra cứu thông tin tên miền “.vn”
 • Điều 15. Chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn”
 • Điều 16. Quản lý tên miền “.vn” trong quá trình giải quyết tranh chấp
 • Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền “.vn”
 • Điều 18. Đăng ký và sử dụng New gTLD tại Việt Nam
 • Chương III ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
 • Điều 19. Thủ tục đăng ký tên miền quốc tế với nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
 • Điều 20. Thông báo sử dụng tên miền quốc tế
 • Điều 21. Báo cáo dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế
 • Chương IV QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ IP VÀ SỐ HIỆU MẠNG
 • Điều 22. Nguyên tắc cấp, phân bổ và sử dụng địa chỉ IP
 • Điều 23. Thủ tục cấp, phân bổ địa chỉ IP
 • Điều 24. Cấp, phân bổ lại các vùng địa chỉ IPv4 sau hoàn trả hoặc thu hồi
 • Điều 25. Nguyên tắc cấp, phân bổ và sử dụng số hiệu mạng
 • Điều 26. Thủ tục cấp, phân bổ số hiệu mạng
 • Điều 27. Nhận địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng trực tiếp từ các tổ chức quốc tế
 • Điều 28. Thu hồi địa chỉ IP, số hiệu mạng
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp, phân bổ địa chỉ IP và số hiệu ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 18/08/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

1. Tài nguyên Internet được quy hoạch thống nhất để bảo đảm cho hoạt động Internet của Việt Nam an toàn, tin cậy và hiệu quả.

2. Tài nguyên Internet liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; đến các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm.

3. Việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiêm chỉnh thực hiện và tôn trọng điều ước, pháp luật quốc tế trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.

5. Tài nguyên Internet chỉ được đưa vào hoạt động hoặc được tiếp tục duy trì hoạt động sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet đã thực hiện việc nộp phí và lệ phí theo quy định.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2015/TT-BTTTT để xử lý: