Thông tư 118/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 118/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 118/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 12/08/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2012/TT-BTC NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2012 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ngày 12/08/2015, BTC đã ban hành Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam .

Theo đó, Thông tư này sửa đổi Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư: 400.000 đồng/hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 118/2015/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 118/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 118/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 118/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 118/2015/TT-BTC

Đang cập nhật