Quyết định 23/2007/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2007/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 23/2007/QĐ-BNN ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 23/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 28/03/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 23/2007/QĐ-BNN ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này;
 • Điều 2: Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được ...
 • Điều 3: Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm quy định về sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hạn chế ...
 • Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
 • Điều 5: Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ ...
 • DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
 • I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:
 • II.  THUỐC TRỪ MỐI:
 • III.  THUỐC BẢO QUẢN LÂM SẢN:
 • IV .  THUỐC KHỬ TRÙNG KHO:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2007/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật