Luật Điện Lực 2004

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Điện Lực 2004

Tiêu đề: Luật Điện Lực 2004 Số hiệu: 28/2004/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 03/12/2004 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Luật Điện Lực 2004

 • LUẬT ĐIỆN LỰC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chính sách phát triển điện lực
 • Điều 5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động điện lực
 • Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điện lực
 • Điều 7. Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện
 • Chương II QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
 • Điều 8. Quy hoạch phát triển điện lực
 • Điều 9. Lập, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển điện lực
 • Điều 10. Kinh phí cho công tác quy hoạch
 • Điều 11. Đầu tư phát triển điện lực
 • Điều 12. Sử dụng đất cho các công trình điện lực
 • Chương III TIẾT KIỆM TRONG PHÁT ĐIỆN, TRUYỀN TẢI,PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN
 • Điều 13. Chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện
 • Điều 14. Tiết kiệm trong phát điện
 • Điều 15. Tiết kiệm trong truyền tải, phân phối điện
 • Điều 16. Tiết kiệm trong sử dụng điện
 • Chương IV THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC
 • Mục 1 NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 17. Nguyên tắc hoạt động
 • Điều 18. Hình thành và phát triển thị trường điện lực
 • Điều 19. Đối tượng tham gia thị trường điện lực
 • Điều 20. Mua bán điện trên thị trường điện lực
 • Điều 21. Hoạt động, điều hành giao dịch trên thị trường điện lực
 • Mục 2 MUA BÁN ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN THEO HỢP ĐỒNG CÓ THỜI HẠN
 • Điều 22. Hợp đồng mua bán điện có thời hạn
 • Điều 23. Thanh toán tiền điện
 • Điều 24. Đo đếm điện
 • Điều 25. Kiểm định thiết bị đo đếm điện
 • Điều 26. Bảo đảm chất lượng điện năng
 • Điều 27. Ngừng, giảm mức cung cấp điện
 • Điều 28. Mua bán điện với nước ngoài
 • Mục 3 GIÁ ĐIỆN
 • Điều 29. Chính sách giá điện
 • Điều 30. Căn cứ lập và điều chỉnh giá điện
 • Điều 31. Giá điện và các loại phí
 • Chương V GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 32. Đối tượng, điều kiện được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 33. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 34. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 35. Nội dung của giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 36. Thời hạn cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 37. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 38. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương VI QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN
 • Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phát điện
 • Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị truyền tải điện
 • Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phân phối điện
 • Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia
 • Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán buôn điện
 • Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện
 • Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực
 • Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện
 • Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện lớn
 • Chương VII BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN, CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC VÀ AN TOÀN ĐIỆN
 • Điều 48. Trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện
 • Điều 49. Trách nhiệm phối hợp thực hiện khi xây dựng, cải tạo công trình điện lực và các công trình
 • Điều 50. Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
 • Điều 51. Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
 • Điều 52. Bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm
 • Điều 53. Bảo vệ an toàn trạm điện
 • Điều 54. An toàn trong phát điện
 • Điều 55. An toàn trong truyền tải điện, phân phối điện
 • Điều 56. An toàn trong đấu nối vào hệ thống điện quốc gia
 • Điều 57. An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất
 • Điều 58. An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ
 • Điều 59. Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp
 • Chương VIII ĐIỆN PHỤC VỤ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO
 • Điều 60. Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo
 • Điều 61. Đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo
 • Điều 62. Giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo
 • Điều 63. Thanh toán tiền điện thuỷ nông
 • Điều 64. An toàn điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo
 • Chương IX QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN
 • Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện
 • Điều 66. Điều tiết hoạt động điện lực
 • Điều 67. Thanh tra điện lực
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 68. Quy định đối với tổ chức, cá nhân đang hoạt động điện lực
 • Điều 69. Hiệu lực thi hành
 • Điều 70. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Điện Lực 2004 để xử lý: