Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 30/2015/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 08/09/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU VÀ THẺ CÔNG CHỨC KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUY ĐỊNH ...
 • Chương I
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích sử dụng
 • Điều 3. Kinh phí
 • Chương II
 • Điều 4. Quần áo đồng phục
 • Điều 5. Cà vạt
 • Điều 6. Mũ
 • Điều 7. Giầy, dép
 • Điều 8. Cặp đựng tài liệu
 • Điều 9. Trang phục khác
 • Chương III
 • Điều 10. Kiểm dịch thực vật hiệu
 • Điều 11. Phù hiệu kiểm dịch thực vật
 • Điều 12. Cấp hiệu kiểm dịch thực vật
 • Điều 13. Quy định cấp hiệu cho từng cấp
 • Chương IV
 • Điều 14. Biển hiệu kiểm dịch thực vật
 • Điều 15. Thẻ công chức kiểm dịch thực vật
 • Điều 16. Hồ sơ cấp và đổi thẻ công chức kiểm dịch thực vật
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp thẻ công chức kiểm dịch thực vật
 • Chương V
 • Điều 18. Quy định mang trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu kiểm dịch thực vật
 • Điều 19. Chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu
 • Chương VI
 • Điều 20. Quản lý việc cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I BIỂU TƯỢNG, KIỂM DỊCH HIỆU, PHÙ HIỆU KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • CẤP HIỆU KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • PHỤ LỤC III BIỂN HIỆU, THẺ CÔNG CHỨC KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Ngày 08/09/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật.

Mục đích sử dụng

1. Kiểm dịch thực vật hiệu được in trên một số loại giấy tờ, biểu mẫu, phương tiện công tác chuyên dùng, vật lưu niệm và các biểu trưng khác của ngành.

2. Phù hiệu kiểm dịch thực vật được gắn trên mũ kêpi, mũ mềm và đeo trên ve cổ áo trang phục kiểm dịch thực vật.

3. Cấp hiệu kiểm dịch thực vật được gắn trên vai áo trang phục kiểm dịch thực vật để phân biệt chức vụ của lãnh đạo cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền các cấp và ngạch bậc của công chức kiểm dịch thực vật.

4. Biểu hiệu kiểm dịch thực vật được đeo ở ngực trái trang phục kiểm dịch thực vật.

5. Thẻ công chức kiểm dịch thực vật do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cấp để sử dụng và xuất trình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức kiểm dịch thực vật.

6. Trang phục kiểm dịch thực vật gồm: quần, áo (xuân - hè, thu - đông), mũ kêpi, mũ mềm, cà vạt, giầy, áo đi mưa, cặp đựng tài liệu, áo ấm và một số trang phục khác quy định tại Điều 1 của Thông tư này được công chức kiểm dịch thực vật sử dụng trong khi thi hành công vụ.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT để xử lý: