Thông tư 147/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 147/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 147/2015/TT-BTC về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 147/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 15/09/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 147/2015/TT-BTC về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VIỆT NAM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của Quỹ
  • Điều 3. Nguồn thu của Quỹ
  • Điều 4. Nội dung chi của Quỹ
  • Điều 5. Mức chi
  • Điều 6. Công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán thu, chi và quản lý Quỹ
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật, điều trị đối với nạn nhân bom mìn.

Ngày 15/09/2015, BTC đã ban hành Thông tư 147/2015/TT-BTC về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

Theo đó, quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch; tổ chức bộ máy kế toán.

Quỹ phải công khai tình hình huy động, quản lý, sử dụng Quỹ và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Quyết định 192/2004/QĐ-TTg.

Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn.

Quỹ này được thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp bằng tiền, hiện vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước dưới hình thức ủng hộ, hợp đồng tặng, cho tài sản, hiến tặng, di chúc của người để lại tài sản…

Nội dung chi của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn.

Đây là nội dung đáng chú ý của Thông tư 147/2015/TT-BTC này. Bên cạnh hỗ trợ chi phí phẫu thuật, Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn còn hỗ trợ tạo việc làm cho nạn nhân bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam.

Cụ thể, nội dung chi được quy định cụ thể như sau:

+ Chi tuyên truyền, giáo dục phòng, tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân;

+ Chi hỗ trợ các hoạt động rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam;

+  Chi hỗ trợ học tập đối với trẻ em là nạn nhân bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam;

+ Chi hỗ trợ chi phí học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng; hỗ trợ tạo việc làm cho nạn nhân bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam;

+ Chi hỗ trợ chỉnh hình, phục hồi chức năng, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam;

+ Chi hỗ trợ khẩn cấp để cấp cứu, cứu chữa và trợ giúp cho các nạn nhân thuộc gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam;

+ Chi hỗ trợ cho dân cư thuộc vùng ô nhiễm bom mìn tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng;

+ Chi có mục đích theo hợp đồng hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ;

+ Chi tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ ở trong và ngoài nước trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng hình thức tổ chức sự kiện hoặc phối hợp với các đoàn công tác liên ngành;

+ Chi phí thuê mướn và các khoản chi đặc thù.

Thông tư 147/2015/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015. 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 147/2015/TT-BTC để xử lý: